Κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ρεθύμνου

  • Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2020 19:29

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου, «ΕΘ.Α.Α.Ε., Ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας Α.Ε.Ι., Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων και άλλες διατάξεις», η εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της τόσο για τον απαξιωτικό για το δημόσιο διάλογο τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο προχωρά σε ρυθμίσεις που αλλάζουν δραματικά το τοπίο στη δημόσια εκπαίδευση, όσο (και κυρίως γι´ αυτό) για τον πυρήνα των ρυθμίσεων αυτών.

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα αλλάξει εντελώς τα μέχρι πρότινος δεδομένα αφού, προχωρά στην ολέθρια για τη δημόσια εκπαίδευση κίνηση υποβάθμισης του κύρους των πανεπιστημιακών πτυχίων και την εξίσωσή τους με τους τίτλους κολλεγίων καταργώντας  στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος, αφού το ΑΣΕΠ θα κάνει δεκτούς τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής άρα και των ιδιωτικών κολεγίων που λειτουργούν ως παράρτημά τους, για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, ακόμη και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ κι επίσης οδηγεί σε ανεργία χιλιάδες απόφοιτους εκπαιδευτικούς των δημόσιων πανεπιστημίων καθώς και πολλούς αναπληρωτές που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση με την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού.

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου, αποφάσισε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, να συμμετέχει ενεργά στην κινητοποίηση που προκήρυξε η Ομοσπονδία (Δ.Ο.Ε.) , μαζί με τις άλλες εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και κηρύττει επιπλέον τρίωρη στάση εργασίας, τις τρεις πρώτες ώρες του πρωινού, 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., ώστε η κινητοποίηση να μετατραπεί σε απεργία και να καλύψει όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, μετά και από την 3ωρη στάση εργασίας που κήρυξε η Δ.Ο.Ε. τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού κύκλου και καλεί όλους τους συναδέλφους στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                                                                                  Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέας

                                                                           Στέλιος Ορφανουδάκης                                      Φωτεινή  Λαχανοπούλου