Ενημερωτικό Απριλίου: Διευκρινήσεις για εξ'αποστάσεως και διακοπές Πάσχα

  • Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 17:34

1ο θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Ως Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουμε το ερώτημα από πολλούς συναδέλφους αν είναι υποχρεωτική η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πως υπάρχουν πιέσεις για εφαρμογή της, ν´ αποσαφηνίσουμε ΞΑΝΑ και από δω - σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα - τα εξής:

Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού?», «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.» (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ).
«μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να αξιοποιούνται».(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ).
Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα πως κάθε σχολική μονάδα και εκπαιδευτικός προσαρμόζει τη μέθοδο που θ´ ακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού μιας σχολικής κοινότητας ή τάξης.

Το υποκριτικό της όλης διαδικασίας είναι πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με προφορικό - ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΛΛΙΩΣ- τρόπο επιχειρεί μέσω πίεσης αλλά και πρόθυμων στελεχών να περάσει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως υποχρεωτικό καθήκον του εκπαιδευτικού.

Το Υπ. Παιδείας αξιολογεί δηλαδή ως προτεραιότητά της να βγει στα ΜΜΕ να διαφημίζει πως "τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε´´, παραβλέποντας αφενός πως ακόμη δεν έχει υπάρξει μέριμνα για μαθητές που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αφετέρου πως τώρα οι μαθητές προσαρμόζονται στην ασύγχρονη εκπαίδευση -που παλινωδεί- μέσω του παρωχημένου δικτύου.

Από την πρώτη στιγμή της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σε άμεση καθημερινή επικοινωνία με μαθητές και γονείς, υλοποιούν την ανατροφοδοτική διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέθοδο που επιλέγουν ως καταλληλότερη.


2ο θέμα: «Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μη συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε διαδικασίες στο διάστημα των εορτών του Πάσχα»

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει τις κάθε είδους «προτροπές» προς τους εκπαιδευτικούς για «προαιρετική» υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι και 15/4/2010 και μετά την 21η/4 και να μην προχωρήσει σε «διατάξεις» που θα παραβιάζουν το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, όπως ορίζεται με το Π.Δ. 79/2017. Στο άρθρο 3 του Π.Δ. και στην παράγραφο 1 στ, αναγράφεται ότι «Τα δημόσια σχολεία και νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν ?από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου». Το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναιρείται ούτε με υπουργικές αποφάσεις ούτε με «συστάσεις» ούτε με το επικίνδυνο παιχνίδι που επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να παίξει καταφεύγοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό. Τονίζουμε προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι έχει θεσμική υποχρέωση να διαφυλάξει την τήρηση του Αναλυτικού Προγράμματος και την ύπαρξη των ενιαίων διδακτικών στόχων ανά τάξη. Η λειτουργία του δημόσιου σχολείου δεν είναι προαιρετική και πολλών ταχυτήτων.


3ο Θέμα: «Ευχές για το Πάσχα»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου εύχεται σε όλες και όλους καλή ξεκούραση, ψυχική και σωματική ανάταση, υγεία και ευημερία σε όλους μας. Ελπίζουμε η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι η αρχή για την αναγέννηση ιδεών και αλλαγής νοοτροπιών στην πρωτόγνωρη και πολύπλευρη υγειονομική κρίση που βιώνουμε.