Εσωτερικός Κανονισμός

  • Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021 22:04

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση Υπουργική Απόφασης (ΦΕΚ 491-9/1/2021), καλούνται οι σχολικές μονάδες να συντάξουν «εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας» εντός του σχολικού έτους 2020 – 2021. Ευθύς εξαρχής ξεκαθαρίζουμε ότι η Υ.Α. δεν προβλέπει κάποιο χρονικό όριο για την ενέργεια αυτή.

Ο ζήλος με τον οποίο επιδιώκουν να τρέξει η διαδικασία, με κλειστά σχολεία, χωρίς καμιά ουσιαστική παιδαγωγική συζήτηση των συλλόγων διδασκόντων και το υγειονομικό στο κόκκινο, φανερώνει τις βασικές στοχεύσεις της ΥΑ που αναλύονται παρακάτω, αλλά και των πρωτοπόρων υλοποιητών της σε επίπεδο Διοίκησης.

Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη απόφαση του περ. Διευθυντή κ. Καρτσωνάκη, για την καταληκτική ημερομηνία της 26ης Μαρτίου που έχει ανακοινώσει και δηλώνουμε ότι δε θα δεχθούμε καμιά πίεση προς τις σχολικές μονάδες ώστε εσπευσμένα να προχωρήσουν στις διαδικασίες σύνταξης ΕΚΛ.

Τα αντανακλαστικά του Υπουργείου είναι εξαιρετικά σε ότι αφορά την αντιδραστικοποίηση του ρόλου του σχολείου και την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων (βλέπε αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση σχολείων) και σχεδόν ανύπαρκτα όταν πρόκειται για τις αληθινές ανάγκες μας.

Τι ακριβώς υπηρετεί η ΥΑ και ποια προβλήματα ακριβώς έρχεται να λύσει;

Το πνεύμα και οι στοχεύσεις της Υ.Α. για τον ΕΚΛ κινούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής της καταδικασμένης από το σύνολο του κλάδου, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αφού στον θεματικό άξονα (9) «Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» περιλαμβάνεται ως δείκτης η «Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού».

Όλοι οι θεματικοί άξονες που μιλούν για καινοτόμα προγράμματα, απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, πρόληψη /περιορισμός περιστασιακών απουσιών των μαθητών, λήψη μέτρων πρόληψης και παρέμβασης σχολικής βίας και εκφοβισμού, έμφαση στην πρόληψη και τήρηση κανόνων στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, προστασία και αξιοποίηση σχολικών χώρων και υποδομών, εμφανίζονται ως υποχρεώσεις της σχολικής μονάδας στην ΥΑ. Μάλιστα το Υπουργείο θεσπίζει και την «Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση- προτάσεις βελτίωσης»  του εσωτερικού Κανονισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με λίγα λόγια ο εσωτερικός κανονισμός έχει οργανική σχέση με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας καθώς το περιεχόμενό του ορίζεται από τους αξιολογητές και βάσει της επιτυχίας  παραμέτρων της εφαρμογής του , η σχολική μονάδα. 

Ο «εσωτερικός κανονισμός» μόνο εσωτερικός δεν είναι. 

Εισηγείται ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και η απόφαση εγκρίνεται από τον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης και τον Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου. Επομένως εφόσον εγκρίνουν τον ΕΚΛ έχουν τη δικαιοδοσία και να τον απορρίπτουν μέχρι το περιεχόμενό του να ανταποκρίνεται στα προσδοκώμενά τους. Δηλαδή ο «εξωτερικός αξιολογητής» των σχολείων θα αποφασίζει και τον επονομαζόμενο  «εσωτερικό» κανονισμό,  ο οποίος δεν γνωρίζουμε από ποιο σώμα απαοφασίζεται και σε κάθε περίπτωση όχι από τον Σύλλογο Δισασκόντων,   συντάσσεται δε  και εφαρμόζεται μετά από εισήγηση και έγκριση μονοπρόσωπων οργάνων – στελεχών εκπαίδευσης.  Αυτονόητα καταστρατηγείται τόσο η αυτονομία των αποφάσεων  του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, όσο και η δυνατότητά του να αποφασίζει, με όρους παιδαγωγικής και δημοκρατικής ευθύνης.

Έχει αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα και ενοχοποιεί τους μαθητές

Πρωτοφανή και ανεφάρμοστα τα στοιχεία πειθάρχησης που εισάγει το Υπουργείο. Λες και απευθύνεται  σε εισαγγελικά όργανα  και όχι σε δασκάλους των παιδιών αναφέρεται στην «κατασταλτική» αντιμετώπιση των σχολικών παραπτωμάτων ως παιδαγωγικό μέτρο! Ποια κατασταλτικά μέτρα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, αν όχι τιμωρίες και επιβάρυνση των γονέων με το κόστος επιδιόρθωσης των «φθορών» που θα προκαλέσουν οι μαθητές; Ενώ συνεχίζοντας, στα ζητήματα αντιμετώπισης συμπεριφορών o κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων υποβαθμίζεται με την ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή, του συμβούλου σχολικής ζωής,  και του Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Έργου. Η ανευθυνότητα και η πλήρης άγνοια της σχολικής καθημερινότητας, της παιδαγωγικής επιστήμης και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε όλο της το μεγαλείο!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΥΑ όπως έρχεται να επιβάλλει τον εσωτερικό κανονισμό δεν απαντά στα προβλήματα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα τη στιγμή που η Υπ. Παιδείας έχει ανοίξει μια σειρά από μέτωπα με τον εκπαιδευτικό κόσμο ενώ δεν έχει υλοποιήσει το παραμικρό από τα δίκαια αιτήματα του κλάδου για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, την εποχή Covid-19.

Οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων

Κανείς δεν είναι ενάντια στη θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή καλύτερα ενός πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που θα δίνει το κύριο βάρος στη λειτουργικότητα και όχι στην τιμωρητική αντιμετώπιση των μαθητών και των ευρύτερων στοχεύσεων δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Κάτι τέτοιο ουδεμία σχέση έχει με τους στρατιωτικού τύπου κανόνες,  με τον εξωτερικό έλεγχο και την επιβολή «κανονισμού».

Οι σύλλογοι διδασκόντων με βάση την παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου και την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/ μαθητριών, πρέπει να συνεχίζουν να καθορίζουν το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας όπως εφαρμόζεται χρόνια τώρα. Ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να είναι κτήμα του σχολείου ως ζωντανό κύτταρο της καθημερινής τριβής με την κοινωνία, τη γειτονιά και τους μαθητές και πρέπει να παραμένει στο σχολείο.

Ενημερώνουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που πιθανόν αδυνατεί να το αντιληφθεί ότι, όλα αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Πολλά από τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που ξεσπούν μέσα στο σχολείο έχουν την αιτία τους σε προβλήματα που γεννιούνται έξω από αυτό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, με συναίσθηση του παιδαγωγικού μας ρόλου,  μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αντιμετωπίζουμε καθημερινά απλά ή συνθετότερα προβλήματα.

Καλούμε τη ΔΟΕ στην παραπάνω κατεύθυνση, να απορρίψει στο σύνολό του τον ΕΚΛ, όπως έρχεται με την σχετική ΥΑ, ως  συστατικό μέρος του αυταρχικού σχολείου της αξιολόγησης και της πειθάρχησης και άμεσα να ορίσει τα βήματα για τους συναδέλφους/ισσες για την αποτροπή εφαρμογής του περιεχομένου της ΥΑ για τον ΕΚΛ.

Καλούμε τα στελέχη της εκπαίδευσης να σταματήσουν κάθε μορφής πίεση προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και να σταθούν αρωγοί στο δύσκολο έργο τους.