Ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μέσα από το σωματείο, τον κλάδο και το γονεϊκό κίνημα επέβαλλε την απόσυρση της πρότασης χαρακτηρισμού σχολείων του συλλόγου μας σε πειραματικά

  • Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021 16:06

Με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Απριλίου παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, μετά από κάλεσμα του συλλόγου μας, του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, της Ένωσης Γονέων Ρεθύμνου και συμμετοχή των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων που θίγονται.

Ο Διευθυντής εκπαίδευσης μας ενημέρωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψιν τις έντονες διαμαρτυρίες των προηγούμενων ημερών, την Παρασκευή 2 Απριλίου ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο και ζήτησε να παγώσει η προηγούμενη εισήγησή του για χαρακτηρισμό, ενώ ανέφερε την πρόθεσή του να στείλει άμεσα νέα πρόταση βασισμένη στα ήδη ιδρυμένα στα χαρτιά πειραματικά (δημοτικό και νηπιαγωγείο), τα οποία είναι έτοιμα για χτίσιμο, όπως πληροφορήθηκε την ίδια μέρα.

Παρόλα αυτά τόνισε ότι αποτελεί συμφέρον για όλους να βρεθεί χώρος να στεγαστούν προσωρινά μέχρι να τελειώσει το χτίσιμό τους, θέτοντας έντονα την πρόταση για συστέγαση με κάποιο σχολείο, χωρίς να εμποδιστεί η λειτουργία του. Μας ενημέρωσε ότι μαζί με τους εκπροσώπους του Δήμου, σε προηγούμενη συνάντηση, σκέφτηκαν το 1ο Δημοτικό Ρεθύμνου, το 2ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου και το Δημοτικό Σχολείο Γωνιάς,  με το επιχείρημα ότι δεν έχουν πολλούς μαθητές.

Δεσμεύτηκαν δε, να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα των σχολείων όπου θα μπορούσαν να συστεγαστούν τα πειραματικά, για να μπορέσει να γίνει η τελική πρόταση προς το Υπουργείο πριν την 21η Απριλίου, καταληκτική ημερομηνία αποστολής εισηγήσεων.

Στα παραπάνω εκφράστηκε έντονη κριτική με βάση τις υλικοτεχνικές υποδομές, τις διαθέσιμες αίθουσες, εργαστήρια κλπ, αφού από την νέα χρονιά θα πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως στον ίδιο χώρο 2 6/θέσια Δημοτικά Σχολεία, ενώ η πρόταση για συστέγαση θα σημάνει τον εμφανή διαχωρισμό των μαθητών και σχολείων σε δύο ταχυτήτων, με προφανή υποβάθμιση του ήδη υπάρχοντος σχολείου. Στην παραπάνω κατεύθυνση και με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας, εκφράστηκαν και οι απόψεις για εύρεση αιθουσών από το Δήμο ή παραχώρηση κτιρίων στο χώρο του πανεπιστημίου.

Σημειώθηκε για μια ακόμη φορά, η μη υποχρεωτικότητα της εγκυκλίου, για εισήγηση χαρακτηρισμού πειραματικών από τον προϊστάμενο, θέτοντας την επιφύλαξη του «ουδέν μονιμότερο από του προσωρινού», με ταυτόχρονη πίεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανέγερση των ήδη ιδρυμένων, από το 1996, σχολείων στην περιοχή του Γάλλου.

Τονίσαμε ξανά τη διαφωνία μας και στο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης των πειραματικών όπως έρχεται με τη νέα εγκύκλιο και η προσπάθεια συγκερασμού αυτής της κριτικής με τη θέση ολικής άρνησης από την πλευρά μας λειτουργίας των πειραματικών, είναι έωλη και τάση υπεκφυγής από τη Διεύθυνση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς,

Η συζήτηση για τη στέγαση των πειραματικών σχολείων στο Ρέθυμνο άνοιξε και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ένα συγκροτημένο δημόσιο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να μην υπάρξει αιφνιδιασμός και μονοπρόσωπες ενέργειες, ενώ η όποια απόφαση ληφθεί να κινείται στη λογική της ομοφωνίας και  να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης  και σύνθεσης.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε σε αυτή την κατεύθυνση ότι πριν την λήξη της διορίας (21η Απριλίου 2021) και την οριστική του εισήγηση, θα προκαλέσει συνάντηση με  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από το Δήμο μέχρι το Πανεπιστήμιο να πάρουν θέση στο σημαντικό αυτό ζήτημα.

Η πρώτη μάχη που δόθηκε κερδήθηκε και τώρα καλούμαστε να δώσουμε και την επόμενη, με κύριο μέλημα, την ίδρυση σύγχρονων σχολείων, όπου τα προτεινόμενα προγράμματα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, βασισμένα στην παιδαγωγική έρευνα, να γίνονται κτήμα όλων των σχολείων, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης σε όλη τη Δημόσια Εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς σε επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών.