Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ των εργαζόμενων

  • Τρίτη, 7 Δεκέμβριος 2021 14:03

Ο Μάνθος Κυριακόπουλος, νεοδιόριστος δάσκαλος, μέλος του συλλόγου μας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται από τον Αύγουστο στο ΔΣ της ΔΟΕ. Όπως και τα υπόλοιπα 10 μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, έπρεπε να έχει πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα. Από τη στιγμή που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στάλθηκε αίτημα για την απαλλαγή αυτή στο Υπουργείο και ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Τρεις μήνες μετά, με ευθύνη του Υπουργείου, η απόφαση της απαλλαγής δεν έχει βγει ακόμα. Έτσι, υπηρετεί κανονικά στο Δημοτικό Σχολείο Αγγελιανών Ρεθύμνου, όπου ανήκει και εξαναγκάζεται στη χρήση συνεχών αδειών (9 μέρες τον μήνα όπως ορίζει ο νόμος) και απανωτών πολύωρων μετακινήσεων για να ανταποκρίνεται στις συνδικαλιστικές του υποχρεώσεις.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο που εδώ και τρεις μήνες καθυστερεί την υπογραφή της απαλλαγής του από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα στερώντας το ΔΣ της ΔΟΕ από ένα μέλος του και υποχρεώνοντας τον ίδιο σε μια εξουθενωτική ταλαιπωρία.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει σφοδρή επίθεση στον κλάδο και στο δημόσιο σχολείο συνοδευόμενη και από επίθεση στα σωματεία και στη συλλογική έκφραση στοχοποιώντας εκλεγμένους εκπροσώπους. Υπενθυμίζουμε και την επίθεση απέναντι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εκλέγονται στα ΔΣ των συλλόγων ακόμα και στο ΔΣ της ΔΟΕ με κόψιμο προϋπηρεσίας όταν έκαναν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών τους. Το ΥΠΑΙΘ με τις ενέργειες αυτές επιδιώκει να κάμψει την αποφασιστικότητα όσων επιλέγουν την συλλογική δράση και την άμεση εμπλοκή τους στις διαδικασίες των σωματείων τους, που απαιτούν την ενεργό παρουσία, τον λόγο και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην πράξη!

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να καταγγείλει το Υπουργείο για αυτή την τιμωρητική καθυστέρηση και να απαιτήσει την άμεση εξασφάλιση της συνδικαλιστικής άδειας του συναδέλφου, άδεια την οποία έχει όλο το υπόλοιπο ΔΣ της ΔΟΕ.

 

ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΟΥΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ