Κατάθεση Ψηφοδελτίων για τις Εκλογές του Συλλόγου

  • Πέμπτη, 12 Μάιος 2022 18:38

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου πραγματοποιεί εκλογές για την ανάδειξη  νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων στην 91η και 92η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλίας Ομοσπονδίας και αντιπροσώπων για το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022.

Για την ανάδειξη υποψηφίων, κατά συνδυασμό ή μεμονωμένων υποψηφίων, η κατάθεση των ψηφοδελτίων θα γίνει την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022  και ώρα 18.00 – 20.00 στο Γραφείο του Συλλόγου.

Καλούνται όλες οι παρατάξεις-κινήσεις και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι να φέρουν τα ψηφοδέλτια τους με τα λογότυπα (ενιαίο ψηφοδέλτιο για Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους ΔΟΕ και ξεχωριστό για Αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (για το τυπογραφείο).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συλλόγου για την επικύρωση των ψηφοδελτίων. Πέρα από την προθεσμία δε θα γίνει δεκτή καμία κατάθεση ψηφοδελτίων.