Ενιαία Κείμενα ΔΟΕ - Δεκέμβριος 2023

  • Δευτέρα, 4 Δεκέμβριος 2023 15:50

Επισυνάπτουμε τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ για τον Δεκέβριο του 2023. Τα κομμάτια με κόκκινη γραμματοσειρά είναι η φάση 1 που έχει ήδη αναρτηθεί.

Ενιαία Κείμενα για τα Δημοτικά.

Ενιαία Κείμενα για τα Νηπιαγωγεία.

Ενιαία Κείμενα για τα Ειδικά.