Καμία υποχρεωτικότητα υλοποίησης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις οικίες και με ιδία μέσα ή από τα κλειστά σχολεία.

  • Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024 21:29

Θέμα: «   Καμία υποχρεωτικότητα υλοποίησης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις οικίες και με ιδία μέσα ή από τα κλειστά σχολεία. »

 

Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως υλοποιείται, εφόσον καθίσταται δυνατή, μόνο από τις σχολικές μονάδες.

 

Με αφορμή την αυριανή (30-1-2024) αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών, υπενθυμίζουμε στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους μας:

• Κανείς/καμία δεν υποχρεούται να παρέχει τηλεκπαίδευση από τον προσωπικό του χώρο. Το σχολείο και μόνο είναι ο εργασιακός μας χώρος.

• Να παράσχουν σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση από τα σχολεία τους, μόνο αν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης σε αυτά.

• Κανείς/καμία δεν υποχρεούται να παρέχει τηλεκπαίδευση με τον δικό του/της τεχνολογικό εξοπλισμό. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4807/21) για την τηλεργασία ορίζεται ότι «Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…».

Εν κατακλείδι, κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν από το σπίτι τους και με δικά τους μέσα, την τηλεκπαίδευση, επομένως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχουν κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφους.

 

Διαφυλάσσουμε τον εργασιακό μας χώρο και ωράριο!