Διευκρινίσεις για τη συνδικαλιστική συνδρομή για τη χρονιά 2023-2024

  • Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024 14:59

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Η συνδρομή των μονίμων εκπαιδευτικών-μελών του Συλλόγου ανέρχεται στα 32 ευρώ. Από αυτό το ποσό τα 22 ευρώ καταβάλλονται στη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ και τα 10 ευρώ μένουν στον Σύλλογο. Οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου όλων των κατηγοριών καταβάλλουν το ποσό των 20 ευρώ (15€ προς ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ και 5€ προς τον τοπικό σύλλογο). Σε ό,τι αφορά στους ωρομίσθιους -αναπληρωτές ΑΜΩ το ποσό της συνδρομής τους καθορίζεται στα 10 ευρώ τα οποία αποδίδονται στο σύνολό τους στη ΔΟΕ χωρίς να κρατάει τίποτε ο τοπικός σύλλογος. Οι αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης καταβάλλουν 1€ που αποδίδεται στη ΔΟΕ.

Τα τελευταία χρονιά, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθείται μια νέα διαδικασία για να γίνεται νόμιμα η παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές των μονίμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 άρθρο 9 και με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η διαδικασία αυτή αφορά Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι που επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου, αλλά και όσοι-ες δεν τη συμπλήρωσαν πέρσι, θα δηλώνουν (μέχρι τις 31/1/2024) ότι επιτρέπουν στον Εκκαθαριστή να κάνει την παρακράτηση της συνδρομής τους από τις μηνιαίες αποδοχές τους και την απόδοσή της στον Σύλλογο. Οι περσινοί εγγεγραμμένοι στον σύλλογο μέσω υπεύθυνης δήλωσης δε χρειάζεται να κάνουν καμία διαδικασία. Επισυνάπτουμε την υπεύθυνη δήλωση προς συμπλήρωση σε έντυπη μορφή. Μετά την υπογραφή της οι διευθυντές/τριες ή οι προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των συναδέλφων στις υπεύθυνες δηλώσεις. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα συμπλήρωσης και αυτόματης επιβεβαίωσης μέσω gov.gr στη διεύθυνση https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&template=YPDIL& Τα στοιχεία προς συμπλήρωση μπορούν να αντιγραφούν από την έντυπη δήλωση που επισυνάπτεται.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μπορούν είτε να εκτυπώνονται και να συγκεντρώνονται μαζί με τις έντυπες ανά σχολική μονάδα είτε να αποστέλλονται στο mail του συλλόγου sepereth@gmail.com.

Η παραλαβή των δηλώσεων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να καταρτιστεί ανανεωμένη λίστα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς-μέλη του Συλλόγου, η οποία θα δοθεί στη Διεύθυνση μαζί με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει η παρακράτηση της συνδρομής.

Στους αποσπασμένους συναδέλφους από άλλα ΠΥΣΠΕ αλλά και τους αναπληρωτές δεν μπορεί να γίνει παρακράτηση της συνδρομής με τον ίδιο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, όσοι και όσες επιθυμούν να εγγραφούν στο σύλλογο μπορούν να καταθέτουν το ποσό που τους αναλογεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. Παρακαλούμε, να αναγράφετε στις πληροφορίες της κατάθεσης ονοματεπώνυμο, σχολείο και ειδικότητα. Μετά την κατάθεση παρακαλείστε να στείλετε mail στο sepereth@gmail.com για να επιβεβαιώσετε τη συναλλαγή αναγράφοντας και πάλι τα στοιχεία σας.

 

Τράπεζα: Πειραιώς

Iban: GR18 0171 3740 0063 7404 0034 411

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Οι αποδείξεις θα σας αποσταλούν στο mail σας σκαναρισμένες.

Για οποιαδήποτε απορία για τις συνδρομές και την παρακράτηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο του συλλόγου Ορφανουδάκη Στέλιο (6942243993) ή την ταμία Βάνια Ξιφαρά (6976119863) και όχι με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας

 

  • Είμαστε μέλη του Συλλόγου, της  Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.
  • Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε θέματα που άπτονται σε εργασιακά και θεσμικά δικαιώματά μας.
  • Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών της Διοίκησης.
  • Έχουμε την υποστήριξη της νομικού συμβούλου της ΔΟΕ.
  • Έχουμε το δικαίωμα ομαδικών δικαστικών προσφυγών μέσω του Συλλόγου.
  • Έχουμε το δικαίωμα άδειας απουσίας για συμμετοχή στις πρωινές Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου. Τη συγκεκριμένη ημέρα δεν κλείνουν τα σχολεία, αλλά λαμβάνουν άδεια μόνο οι εκπαιδευτικοί μέλη του Συλλόγου.
  • Αποκτούμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθε» στα όργανα του Συλλόγου και της ΔΟΕ.
  • Αποκτούμε την κάρτα μέλους της ΔΟΕ που μας δίνει το δικαίωμα δωρεάν εισόδου σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, έκπτωση στα θέατρα. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από το γραφείο του συλλόγου μας, μετά από συνεννόηση.