Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

  • Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024 17:35

Στο Ρέθυμνο, σήμερα 03.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Καστρινογιαννάκη 43, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για να προχωρήσουν στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την τοποθέτηση των μελών κάθε παράταξης, ο πλειοψηφών σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης Γιάννης Μαρινάτος, κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, το νέο ΔΣ παρουσιάζει την εξής σύνθεση: