Ενημέρωση από τον αναπληρωτή αιρετό του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου Βαγγέλη Μυγιάκη.

  • Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2016 10:05

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή αιρετό του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου Βαγγέλη Μυγιάκη.

Σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου με τα εξής θέματα:
ΠΡΩΤΟ: «Υπολογισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης Αποσπάσεων» 
ΔΕΥΤΕΡΟ: «Εντοπισμός-Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών σε Σχολικές μονάδες Π.Ε. Ν.Ρεθύμνης»
ΤΡΙΤΟ: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της εκπ/κού » 
ΤΕΤΑΡΤΟ: «Αδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκπ/κού ΠΕ11»

Πρώτο Θέμα:
Υπολογισμός λειτουργικών κενών 2016-2017
Δάσκαλοι (ΠΕ70) 50
Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) 31
Γαλλικών (ΠΕ05) 3
Αγγλικών (ΠΕ06) 20 
Γερμανικών ΠΕ(07) 6
Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) 21
Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) 12
Μουσικής (ΠΕ16) 10
Πληροφορικής (ΠΕ19-20) 15
Θεατρολόγων ΠΕ(32) 10

Δεύτερο Θέμα:
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
8ο ΔΣ Ρεθύμνου 1 υπεραριθμία
16ο ΔΣ Ρεθύμνου 2 υπεραριθμίες
1ο ΔΣ Ρεθύμνου 3 υπεραριθμίες
3ο ΔΣ Ρεθύμνου 3 υπεραριθμίες
13ο ΔΣ Ρεθύμνου 1 υπεραριθμία
ΔΣ Γερανίου 2 υπεραριθμίες
ΔΣ Μελιδονίου 1 υπεραριθμία
ΔΣ Μαργαριτών 2 υπεραριθμίες
1ο ΔΣ Περάματος 2 υπεραριθμίες
2ο ΔΣ Περάματος 2 υπεραριθμίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Νηπ/γείο Καλονύχτη 1υπεραριθμία
Νηπ/γείο Πρινέ 1 υπεραριθμία
Νηπ/γείο Ρουμελίου 1 υπεραριθμία

Οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, στις οποίες συντρέχει λόγος λειτουργικής υπεραριθμίας , οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και ΠΕ70 που υπηρετούν με οργανική θέση στο σχολείο τους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή με φαξ ή με email από την Τρίτη 16 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00.

Στο 3ο και 4ο θέμα ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων.

Επίσης σας ενημερώνω ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00.