Ενημέρωση από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ,Στέλιο Ορφανουδάκη,για τα κενά που έστειλε η Διεύθυνση στην Περιφέρεια.

  • Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2016 07:04

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακό Συμβούλιο στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου με θέμα τα Λειτουργικά Κενά στο νομό Ρεθύμνου. Το ΠΥΣΠΕ έστειλε τα παρακάτω κενά για όλες τις ειδικότητες στην Περιφέρεια Κρήτης για τις προσλήψεις των αναπληρωτών:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ΚΕΝΑ


Δάσκαλοι  ΠΕ70        65
Νηπ/γοι  ΠΕ60           42
Γαλλικών  ΠΕ05          3
Αγγλικών  ΠΕ06         23
Γερμανικών  ΠΕ07       6
Καλλιτεχνικων  ΠΕ08 16
Φυσ. Αγωγής  ΠΕ11    10
Μουσικής  ΠΕ16         10
Πληροφορικής  ΠΕ19-20  15
Θεατρολόγων   ΠΕ32    11
Τμήμα Ένταξης   ΠΕ70 12
Τμήμα Ένταξης  ΠΕ60     4
Παράλληλη Στήριξη  ΠΕ70   153
Παράλληλη Στήριξη  ΠΕ60     18