Ενημέρωση από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ,Στέλιο Ορφανουδάκη για τις αυριανές δηλώσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών

  • Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2016 19:58

Σημαντικές πληροφορίες (και το σύνολο των κενών) για τις αυριανές δηλώσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε Υπηρεσιακό συμβούλιο στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου με θέμα την οριστικοποίηση των κενών για τους αναπληρωτές της Ά φάσης δασκάλων και νηπιαγωγών. Παρακάτω υπάρχουν οι πίνακες με τα κενά που θα δοθούν από τη Διεύθυνση για να δηλώσουν οι αναπληρωτές.Πρέπει να σημειωθεί ότι θα δοθούν όλα τα κενά, οπότε οι συνάδελφοι που θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους δεν θα έχουν δικαίωμα βελτίωσης θέσης.Ακολουθούν δύο πίνακες δασκάλων Γενικής Αγωγής. Ο πρώτος πίνακας κενών απευθύνεται σε δασκάλους ΕΣΠΑ ενώ ο δεύτερος σε δασκάλους ΠΔΕ. Έπειτα ακολουθεί ο πίνακας κενών για τους νηπιαγωγούς Γενικής Αγωγής και πρέπει να πούμε ότι δεν θα υπάρχει περιορισμός δήλωσης ανάλογα με το πρόγραμμα πρόσληψης (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ). Τέλος, έχουμε τους δυο πίνακες ειδικής αγωγής δασκάλων και νηπιαγωγών. 
Οι αιτήσεις προτίμησης κενών των αναπληρωτών θα γίνει αύριο στο γραφείο της Διεύθυνσης από τις 10:00 έως και τις 14:00.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ70 ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 4* (ο τελευταίος τοποθετημένος εκπαιδευτικός θα πάει στο Δ.Σ. Πανόρμου προσωρινά έως ότου αποδεσμευτεί η προϊσταμένη του Φουρφουρά)
Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 1 (Τμήμα Υποδοχής)
10Ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3* (το 1 έως 3/11)
6Ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3
Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 1
Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ 1
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ 2
Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 1
Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 2
Δ.Σ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 2
Δ.Σ. ΜΠΑΛΙΟΥ 2
2Ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ 5
Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ 6
Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4* (ενδεχομένως 2 βγουν υπεράριθμοι)
1Ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 1
2Ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 2
5ο Δ. Σ. Ρεθύμνου 1* (έως 3/10)
ΣΥΝΟΛΟ 47

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ70 ΠΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1
Δ.Σ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ 2
Δ.Σ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 2
Δ.Σ. ΑΒΔΕΛΛΑ 1
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 1
Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 2
Δ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΙΟΥ 1
Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΟΥ 2
Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΑ 2
Δ.Σ. ΑΞΟΥ 2
Δ.Σ. ΣΙΣΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 18

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΕΝΑ
ΝΗΠ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ 1
ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 1
ΝΗΠ. ΠΗΓΗΣ 1
ΝΗΠ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ 2
ΝΗΠ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΝΗΠ. ΓΑΛΛΟΥ 1
ΝΗΠ. ΣΕΛΛΙΩΝ 2
ΝΗΠ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ 1
ΝΗΠ. ΣΠΗΛΙΟΥ 1
ΝΗΠ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ 1
ΝΗΠ. ΜΥΡΘΙΟΥ 3
ΝΗΠ. ΑΞΟΥ 1
ΝΗΠ. ΓΑΡΑΖΟΥ 1
ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ 1 
ΝΗΠ. ΣΙΣΩΝ 1
1Ο ΝΗΠ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2
ΝΗΠ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ 2
ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2
ΝΗΠ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 1
1Ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
2Ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
10Ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
4Ο ΝΗΠ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 1
ΝΗΠ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ 1
ΝΗΠ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 37

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ70

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 1
1Ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ 1
Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ 1
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ 1
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1
Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ 1
Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1
Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ 1
2Ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
6ο Δ.Σ. Ρεθύμνου 1*(ενδεχομένως έως 18/12)
ΣΥΝΟΛΟ 13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ 60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΕΝΑ
5Ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
8Ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ 4