Λειτουργικά κενά του νομού μας όπως ενημερώνει ο αιρετός μας ,Στέλιος Ορφανουδάκης.

  • Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016 21:58

Τα λειτουργικά κενά του νομού Ρεθύμνου ως έχουν αυτή τη στιγμή.

ΠΕ60:6
ΠΕ06:21
ΠΕ11:17
ΠΕ16:8
ΠΕ08:2
ΠΕ05:4 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ07:10 μειωμένου ωραρίου
ΠΕ19-20:14
Τμήματα ένταξης ΠΕ70:6
Τμήματα ένταξης ΠΕ60:2
Παράλληλη Στήριξη: 
ΠΕ70:142 
ΠΕ60:17

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργικά κενά νηπιαγωγείων:
Νηπ. Ζωνιανών: 2
Νηπ. Αργυρούπολης:1
Νηπ. Σελλίων:1
Νηπ. Μύρθιου:1
Νηπ. Σισών:1
Νηπ. Αγ. Νικολάου:1

Τμήματα Ένταξης νηπιαγωγείων:
5ο Νηπ. Ρεθύμνου
8ο Νηπ. Ρεθύμνου

Τμήματα Ένταξης Δημοτικών:
6ο Δ. Σ. Ρεθύμνου (έως 18/12/2016)
Δ. Σ. Πλακιά
Δ. Σ. Λιβαδίων
Δ. Σ. Ζωνιανών
Δ. Σ. Ανωγείων
Δ. Σ. Αποστόλων