Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

  • Κυριακή, 28 Μάρτιος 2021 15:04

Σας κοινοποιούμε το μήνυμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων:

 

Σας αποστέλλουμε:

  • Την εγκύκλιο 34522/Ε3/26.3.2021 θέμα "Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα" 
  • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά πριν την καταχώριση της ηλεκτρονικής φόρμας και παραμένει στη σχολική μονάδα με ευθύνη του Διευθυντή/τριας - Προϊσταμένου/νης)
  • Το link (https://forms.gle/D7uBvTZP3HjMGLUM8) της ηλεκτρονικής φόρμας για την καταχώριση των στοιχείων των εκπαιδευτικών -βάσει των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης- που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά.


Προσοχή! Τα στοιχεία των εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης καλούνται οι Προϊστάμενοι/νες και Διευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σε τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 29-03-2021 και ώρα 09:00 στο παρακάτω link: 

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/lkarvunis

 

--

Λάμπρος Α. Καρβούνης

Δ/ντής Π/θμιας Εκπαίδευσης 

Ρεθύμνου

Τηλ: 2831051791

karvounis@dipereth.gr