ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  • Τρίτη, 23 Αύγουστος 2016 14:35

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, οφείλουν να δηλώσουν Σχολική Μονάδα τοποθέτησης στην ίδια Ομάδα όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι, όπως αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή με fax: 28310 27453 ή στο email της υπηρεσίας (mail@dipe.reth.sch.gr) από την Τρίτη 23 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 14:00.

Ο πίνακας με τις Ομάδες σχολείων επισυνάπτεται μαζί με τη σχετική ανακοίνωση.  Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός ΔΕΝ επιθυμεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της ομάδας του, μπορεί να κάνει αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ για τοποθέτηση με τις γενικές αποσπάσεις εντός. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου στο τηλ. 2831025827.

  

Κατανομή των σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης σε ομάδες σχολείων ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Κατανομή Δημοτικών Σχολείων σε ομάδες :

 

Ομάδα Α?:

1ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 3ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 7ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 13ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 15ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 16ο 6/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 2ο12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 5ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 6ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 8ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 9ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 10ο 8/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου, 14ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου

Ομάδα Β?:

1ο 8/θ Δ.Σ. Ατσιπόπουλου, 2ο 9/θ Δ.Σ. Ατσιπόπουλου, 6/θ Δ.Σ. Αρμένων, 6/θ Δ.Σ. Γωνιάς, 6/θ Δ.Σ. Επισκοπής, 5/θ Δ.Σ. Γερανίου, 4/θ Δ.Σ. Πρινέ

Ομάδα Γ?:

12/θ Δ.Σ  Άδελε, 8/θ Δ.Σ. Σταυρωμένου, 6/θ Δ.Σ. Αγ. Νικολάου, 4/θ Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου

Ομάδα Δ?:

 1/θ Δ.Σ. Μυριοκεφάλων, 4/θ Δ.Σ. Αργυρούπολης

Ομάδα Ε?:

 5/θ Δ.Σ. Αγκουσελιανών, 6/θ Δ.Σ. Σπηλίου, 1ο 12/θ Δ.Σ. Πλακιά, 6/θ Δ.Σ. Αποστόλων

Ομάδα ΣΤ?:

3/θ Δ.Σ. Πλατάνου, 4/θ Δ.Σ. Φουρφουρά, 3/θ Δ.Σ. Αγ. Γαλήνης, 2/θ Δ.Σ. Μελάμπων

Ομάδα Ζ?:

1ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος, 2ο 8/θ Δ.Σ. Περάματος

Ομάδα Η?:

3/θ Δ.Σ. Αγγελιανών, 2/θ Δ.Σ. Αλφάς, 4/θ Δ.Σ. Μαργαριτών

 Ομάδα Θ?:

1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων, 6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών, 6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων, 5/θ Δ.Σ. Απλαδιανών

Ομάδα Ι?:

4/θ Δ.Σ. Μπαλίου, 4/θ Δ.Σ. Πανόρμου, 3/θ Δ.Σ. Σισών, 3/θ Δ.Σ. Σκεπαστής, 2/θ Δ.Σ. Ρουμελίου, 1/θ Δ.Σ. Μελιδονίου, 1/θ Δ.Σ. Αγιάς

Ομάδα ΙΑ?:

2/θ Δ.Σ. Γαράζου, 2/θ Δ.Σ. Αγ. Μάμαντα, 1/θ Δ.Σ. Καλύβου, 2/θ Δ.Σ. Αξού, 1/θ Δ.Σ. Αβδελλά

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

Κατανομή Νηπιαγωγείων σε ομάδες:

 

Ομάδα Α?:

2ο Ρεθύμνου, 3ο Ρεθύμνου, 7ο Ρεθύμνου, 8ο Ρεθύμνου, 10ο Ρεθύμνου, 11ο Ρεθύμνου,

1ο Ρεθύμνου, 4ο Ρεθύμνου, 5ο Ρεθύμνου, 6ο Ρεθύμνου, 9ο  Ρεθύμνου,13ο Ρεθύμνου, 14ο Ρεθύμνου, Μισιρίων, Πλατανέ

Ομάδα Β?:

1ο  Ατσιπόπουλου, 2ο Ατσιπόπουλου, 3ο Ατσιπόπουλου, 4ο Ατσιπόπουλου, Πρινέ, Γωνιάς, Αρμένων, Επισκοπής, Γερανίου,  Γάλλου

Ομάδα Γ?:

Πηγής, Αγ. Παρασκευής, Μαρουλά, Κυριάννας, Αγ. Νικολάου, Σταυρωμένου, Ρουσσοσπιτίου

Ομάδα Δ?:

Καλονύχτη, Φρ. Μετοχίων, Αργυρούπολης,

Ομάδα Ε?: 

Μύρθιου, Σελλίων, Αγκουσελιανών, Μιξορρούματος, Αποστόλων, Σπηλίου

Ομάδα ΣΤ? :

Φουρφουρά, Μελάμπων, Αγ. Γαλήνης, Πλατάνου

Ομάδα Ζ? :

1ο Περάματος, 2ο Περάματος

Ομάδα Η? :

Αγγελιανών, Αλφάς, Μαργαριτών

Ομάδα Θ? :

Ζωνιανών, Λιβαδίων,1ο  Ανωγείων, 2ο  Ανωγείων, Απλαδιανών, Δροσιάς

Ομάδα Ι? :

Μπαλίου, Σισών, Πανόρμου, Σκεπαστής, Ρουμελίου, Μελιδονίου

Ομάδα ΙΑ? :

Γαράζου, Αξού, Αγ. Μάμαντα, Καλύβου

 

Β. Τον καθορισμό όμορων ομάδων ως προς τις παραπάνω ομάδες σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνης ως εξής:

                       ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

                   Α. ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

1.    Η ομάδα   Α΄  με την ομάδα   Β΄   και την ομάδα   Γ΄.

 

2.    Η ομάδα   Β΄  με την ομάδα   Α΄   και την ομάδα   Γ΄.

 

3 .   Η ομάδα   Γ΄  με την ομάδα    Β΄   και την ομάδα   Α΄.

 

4.    Η  ομάδα   Δ΄   με  την  ομάδα    Β΄.

 

5.    Η  ομάδα   Ε΄   με  την ομάδα     Β΄.

 

6.    Η ομάδα    ΣΤ΄    με   την ομάδα   Ε΄.

 

7.    Η ομάδα   Η΄  με  την  ομάδα    Ζ΄.

 

8.    Η ομάδα     Ζ΄ με  την  ομάδα     Γ΄.

 

9.    Η ομάδα    Ι΄  με την ομάδα    Ζ΄.

 

10.   Η ομάδα  ΙΑ΄ με την ομάδα Θ΄.

 

11.   Η ομάδα  Θ΄ με την ομάδα  Ζ΄.

 

 
Β . ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 

Η ομάδα   Α΄    με την ομάδα   Β΄   και  την  ομάδα   Γ΄.

 

Η ομάδα   Β΄    με την ομάδα   Α΄   και  την  ομάδα   Γ΄.

 

Η ομάδα   Γ΄    με την ομάδα   Β΄   και  την  ομάδα   Α΄.

 

Η ομάδα   Δ΄    με την ομάδα   Β΄.

 

Η ομάδα   Ε΄    με την ομάδα   Β΄.

 

Η ομάδα   ΣΤ΄    με την ομάδα   Ε΄.

 

Η ομάδα   Η΄   με  την ομάδα     Ζ΄.

 

Η ομάδα   Ζ΄   με  την ομάδα     Γ΄.

 

Η ομάδα   Ι΄    με   την ομάδα     Ζ΄.

 

Η ομάδα   ΙΑ΄  με  την  ομάδα    Θ΄.

 

    11.           Η ομάδα  Θ΄    με  την  ομάδα    Ζ΄.   

 

 

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Ρεθύμνης

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ